fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Szolgáltató adatai:           Barka Apartmanok
címe:                                   8600 Siófok, Lidó u. 28.
telefonszám:                     +36 30 438 77 04
e-mail cím:                        foglalas@barkaapartmanok.hu
weboldal címe:                 www.barkaapartmanoksiofok.hu

 

 1. A honlapunk látogatóinak adatai

A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés, tájékozódás. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját statisztika készítéséhez használja fel.

 1. További tudnivalók az adatkezeléséről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a foglalás illetve kapcsolattartás során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

30.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Kezelt adatok :

 • teljes név
 • telefonszám és e-mail cím,
 • számlázási név, természetes személy esetén teljes név, cég esetén adószám vagy adóazonosító jel (amennyiben ezek az adatok a számlázáshoz szükségesek)
 • számlázási cím (irányítószám, település, közterület neve és jellege, házszám, emelet, ajtó).

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik a Vállalkozást. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

A papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást; jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. A Vállalkozás mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük. A weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Vállalkozáshoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy a Barka Apartmanház rendszerét támadja, az adatait a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt megőrizzük.

A Barka Apartmanház az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeli
 2. a személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból vannak gyűjtve és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A Szolgáltató az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeli, azaz gyűjtve, rögzítve, rendszerezve, tárolva és felhasználva.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az Ön figyelmét.
 1. Marketing célú adatkezelésről

Honlap webanalitika
Tájékoztatjuk, hogy weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használhatjuk.

A hivatkozott programok a böngészőben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. Látogatóként engedélyezi a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a GoogleHYPERLINK “https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/” Hirdetés és adatvédelem HYPERLINK “https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/”GYIK-ban.

Google Analytics
A weboldal a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele hirdetési kampányai eredményességét. A program használatával arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel-, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

Google Remarketing
A Vállalkozás a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken a hirdetéseinkkel találkozzanak. A Vállalkozás a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A hirdetéseinket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Vállalkozás és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés
A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a Vállalkozás mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amelyek 30 napig léteznek.

Facebook Remarketing
A weboldal a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Webáruház meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 1. Mik azok a sütik / Cookie /és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről a webáruház az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik –  Webáruházam az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kéri az Ön hozzájárulását.

A vállalkozás nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Vállalkozás azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

Sütik letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyezhet/tilthat le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/
 1. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási. A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat, mely módosítást a Szolgáltató az Apartman honlapján tüntet fel.

Vállalkozás a GDPR 37. cikke alapján illetve a NAIH-al telefonon egyeztetve nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni.

Vállalkozás könyvelőjének neve, címe, elérhetősége: 

Név:
Telefon:
E-mail cím:

Vállalkozás az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Célzott reklám megjelenítés:

Név: Facebook Inc.
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Telefon: +1 650-543-4800
E-mail: N/A
Weboldal: https://www.facebook.com/
Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
Tevékenység: célzott reklámok megjelenítése

Webanalítika, célzott reklám megjelenítés:

Név: Google LLC
Cím: 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025
Telefon: N/A
E-mail: N/A
Weboldal: https://www.google.com/

Amennyiben az adatfeldolgozóink köre módosul, a változásokat módosításra kerülnek jelen tájékoztatóban.

KAMERARENDSZER ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

Jelen szabályzatban használt jogszabályi rövidítések:

Infotv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
Szvtv. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
NAIH Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

A SZABÁLYZAT SZEMÉLYI, TÁRGYI, FÖLDRAJZI ÉS IDŐBELI HATÁLYA

Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, az Adatkezelő minden munkavállalójára és az Adatkezelővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyre és jogi partnerére.
Jelen szabályzat tárgyi és földrajzi hatálya a 8600 Siófok, Lidó u. 28. cím alatti telephely és az ezen címen működtetett elektronikus-megfigyelőrendszerre terjed ki.

A szabályzat időbeli hatálya 2019. július 1-jétől visszavonásig tart. Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatosan ellentmondás áll fent jelen rendelkezések és a bármely más, jelen szabályzat hatálybalépése előtt hatályba lépett cégszintű szabályozás között, úgy abban az esetben jelen rendelkezések az irányadóak.

A SZABÁLYZAT CÉLJA

A Barka Apartmanok tulajdonosa (a továbbiakban: Adatkezelő) jelen szabályzat megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Infotv. 20. §-ában meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását: A jelen szabályzat hatálya alá tartozó elektronikus megfigyelőrendszer (a továbbiakban: kamerarendszer) az Szvtv. hatálya alá esik, a kamerarendszerre megvalósított adatkezelésre pedig az Szvtv. és az Infotv. szabályai az irányadóak.

Jelen szabályzat célja, hogy az érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Jelen szabályzattal Adatkezelő biztosítani kívánja a nyilvántartások működésének törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

 A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal, így különösen:

– Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; – 4 – –

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
– Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
– Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
– Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
– Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
– Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
– Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
– Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; – Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
– Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
– Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
– Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Amennyiben a mindenkori hatályos adatvédelmi jogszabály (jelen szabályzat megalkotásakor az Infotv.) fogalommagyarázatai eltérnek jelen szabályzat fogalommagyarázataitól, akkor a jogszabály által meghatározott fogalmak az irányadóak.

AZ ADATKEZELÉSEK GARANCIÁLIS SZABÁLYAI

Mivel az információs önrendelkezés minden természetes személy Alaptörvényben rögzített alapjoga, így Adatkezelő a kamerarendszerek üzemeltetése során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, így különösen:

Adatkezelő személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Adatkezelő által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos.

Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, azaz személyes adatot csak meghatározott célból, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

Az adatkezelés minden szakaszában megfelel a jelen szabályzatban meghatározott célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A törlésről Adatkezelő gondoskodik.

Adatkezelő személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján, az Szvtv.-ben meghatározott felhatalmazás szerint kezel. Adatkezelő az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját

A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek csak és kizárólag a az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó cég.

AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ADATVÉDELMI RENDSZERE

Adatkezelő és Adatfeldolgozó cég munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. Adatkezelő kamerarendszereinek adatvédelmi felügyeletét az ügyvezető látja el a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy útján.

ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel rögzített, szerveren tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

– az adatkezelés során használt szerverek Adatkezelő tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír

az Adatkezelő;
– az adathordozón található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni- az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül;
– amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
– a személyes adatokat kezelő szerveren a vírusvédelemről az Adatkezelő folyamatosan gondoskodik; – a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.

AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését Adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Amennyiben a kérelem nem Adatkezelő feltüntetett elérhetőségeire érkezik, úgy a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást annak címzettje köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező személynek, azaz a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személynek. A kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személy az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. A tájékoztatás kiterjed az Infotv.

Az érintett az Adatkezelő adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. honlap: www.naih.hu – 9 –

A KAMERARENDSZERREL MEGVALÓSÍTOTT ADATKEZELÉS

Az adatkezelés helye (a kamerarendszer fizikai elérhetősége) 8600 Siófok, Lidó u. 28. Kamerával megfigyelt terület. A 8600 Siófok, Lidó u. 28. cím alatti, az Adatkezelő tulajdonában vagy általa bérelt magánterület, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános része.

A kamerarendszer által készített képek megőrzésére és felhasználására az Szvtv. rendelkezéseinek figyelembe vételével az alábbi szabályok irányadóak:

A kamerarendszer szektorai Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel megfigyelt területeket két részre osztja.
Az első rész az ún. I. szektor, amelyen az Szvtv. 31. § (2) szerinti főszabály, a három munkanapos tárolási határidő érvényesül. Az I. szektorban a megfigyelés célja a vagyonvédelem az emberi élet, testi épség védelme.
A második rész, az ún. II. szektor
, amelyben az Szvtv. 31. § (3) c) szerinti három munkanapos tárolási határidő érvényesül. A II. szektorban a megfigyelés célja a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű vagyontárgy biztonságos tárolása és emberi élet, testi épség védelme.

Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. II. szektor A felvétel felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3, azaz három nap elteltével törlésre kerül [Szvtv. 31. § (3) c)].

Felhasználásnak az minősül, ha a felvételt bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

Közös szabályok Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel rögzítése érinti, a felvétel fent meghatározott törlési idején (három munkanapon vagy a cél eléréséig tartó időn) belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. A kérelemről a lehető legrövidebb időn belül Adatkezelő kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személye dönt. Az így megjelölt felvételt ki kell menteni, és át kell adni a kamerarendszer által megvalósított adatkezelés felügyeletére kijelölt személynek, aki gondoskodik annak jelen szabályzat szerinti adatvédelmi és adatbiztonsági szabályainak megfelelő őrzéséről. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított három napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvétel törlésre kerül, amennyiben a megőrzésére irányadó alapszabály szerinti határidő már eltelt, ellenkező esetben a határidőn belüli további kezelése folytatódik.

Az elektronikus megfigyeléssel kapcsolatos garanciális szabályok Adatkezelő az elektronikus megfigyelőrendszerrel csak a szükséges és arányos mértékben avatkozik bele az érintettek magánszférájába.

Adatkezelő semmilyen indokból és módon nem folytat elektronikus megfigyelést:

− abból a célból, hogy saját vagy vele szerződéses kapcsolatban álló alkalmazott munkavállaló munkaintenzitását figyelje meg,
− abból a célból, hogy a munkavállalók munkahelyi viselkedését a befolyásolja,
− szenzitív területeken, az apartmanokon belül

Az érintettek tájékoztatása

A kameraképek megtekintése Annak érdekében, hogy Adatkezelő minél kevésbé terjeszkedjen bele az érintettek magánszférájába, az elektronikus megfigyelőrendszerrel készített felvételekhez csak meghatározott személyek férhetnek hozzá.

Foglaljon most!

Apartmanjaink igen kelendőek - főként, ha összenyitható apartmanjaink közül többet is szeretne választani.

Ellenőrizze, hogy a keresett időpontban mely apartmanok elérhetőek és foglaljon mielőbb!